NASI WE WŁADZACH ZG AZS

W dniu 27 czerwca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbył się 28. Zjazd Zarządu Głównego AZS. Prezesem na kolejną kadencję wybrany został prof. Alojzy Nowak. Miło nam poinformować, że do Władz AZS na kadencję 2020-2024 wybrani zostali nasi przedstawiciele. Zarząd Główny AZS: Krzysztof Wilde, Piotr Walczak, Tomasz Aftanski, który w nowej kadencji będzie zasiadał w […]

KRZYSZTOF WILDE PREZESEM na kolejną kadencję

W dniu 18.06.2020 w sali senackiej Politechniki Gdańskiej odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze AZS Gdańsk. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany JM Rektor PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.