AZS Gdańsk

AM Pomorza w Narciarstwie i Snowboardzie 2021

Zapraszamy do udziału w Akademickich Mistrzostwach Pomorza w Narciarstwie i Snowboardzie. Zawody odbędą się w dniu 24.02.2021 na stoku „Koszałkowo w Wieżycy. Szczegóły na temat zawodów w komunikacie poniżej. Udział w zawodach mogą wziąć reprezentanci uczelni z naszego województwa (studenci, pracownicy, doktoranci) z ważną legitymacją AZS. Nie masz legitymacji możesz ją szybko wyrobić on-line.

Pobierz komunikat w wersji pdf. –  Akademickie Mistrzostwa Pomorza Wiezyca 2021

XI Akademickie Mistrzostwa Pomorza  w Narciarstwie i Snowboardzie

Miejsce i termin: stok „Koszałkowo” – Wieżyca k/Szymbarku 24.02.2021 (środa)
Program zawodów:
Slalom Gigant – narciarstwo – 2 przejazdy
Slalom Gigant – snowboard – 2 przejazdy
Slalom – narciarstwo – 2 przejazdy

Do 2 przejazdu kwalifikują się:
Kobiety – 15 najlepszych (start w odwróconej kolejności)
Mężczyźni – 30 najlepszych (15 najlepszych w odwróconej kolejności)

Harmonogram 24.02.2021
16:00 – 16:30 uzupełnienie list startowych – weryfikacja – ważna legitymacja AZS
Godz. 16:30 zamknięcie list startowych
Godz. 16:30 – 17:00 rozgrzewka – oglądanie trasy
Godz. 17:15 start do I przejazdu – ciąg dalszy zawodów według programu
Po zawodach ogłoszenie oficjalne wyników i wręczenie medali

UWAGA:
1) Prawo startu mają wszyscy członkowie AZS (studenci, absolwenci i pracownicy) na podstawie ważnej legitymacji AZS
Sporządzone zostaną 2 klasyfikacje:
– ogólna
– dla startujących spełniających warunku startu w AMP 2021
2) Ustala się następującą kolejność startów:
a) na tej samej trasie – kobiety
b) uczelnie wylosowują kolejność startów (np. przy starcie 4 reprezentacji zawodnicy uczelni, która wylosowała „nr 2” startują z numerem 2, 6, 10 itd.)
c) zawodnicy poszczególnych uczelni wpisywani będą na listę startową wg listy sporządzonej przez trenera – kierownika ekipy
3) Trenerzy ekip zobowiązani są do podania listy startujących zawodników do Biura AZS OŚ Gdańsk do dnia 22.02.2021 (gdansk@azs.pl)
Losowanie Uczelni – 23.02.2021