AZS Gdańsk

Odeszła Krystyna Chojnowska – Listkiewicz

Z głębokim żalem informujemy o śmierci kol. Krystyny Chojnowskiej-Listkiewicz. W barwach Akademickiego Klubu Żeglarskiego AZS w latach 1976-1978 jako pierwsza opłynęła świat na jachcie s/y Mazurek.

 

Za swój wyczyn odznaczona:
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
• Złoty Medal „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe”
• Srebrny Sekstant – za Rejs Roku 1978
• Super Kolos – za całokształt osiągnięć
• Medal Kalos Kagathos (2019)