AZS Gdańsk

Uchwała w sprawie Akcji Sprawozdawczo – Wyborczej

Zarząd AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku na podstawie Ordynacji Wyborczej XXIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego uchwalonej przez Zarząd Główny AZS w dniu 03.09.2021 r.  przyjął uchwałę o akcji sprawozdawczo- wyborczej w środowisku. Ustalono terminy przeprowadzenia akcji:  Klubach Uczelnianych AZS do dnia 31.05.2022 r,  w organizacji środowiskowej do 17.06.2022 r. Poniżej przedstawiamy pełną treść uchwały z podziałem mandatów na konferencję środowiskową i Zjazd Krajowy.

 

Uchwała Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Gdańsk z dnia 16.11.2021 r.
w sprawie Akcji Sprawozdawczo-Wyborczej przed XXIX Zjazdem AZS

Zarząd na podstawie Ordynacji Wyborczej XXIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego uchwalonej przez Zarząd Główny AZS w dniu 03.09.2021 r. (załącznik nr 1) przyjął uchwałę o treści:
„W Środowiskowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej udział weźmie 65 delegatów Klubów Uczelnianych AZS Środowiska (według klucza – 1 delegat z 20 członków Klubu).
– KU AZS AMW Gdynia 4 delegatów
– KU AZS Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 4 delegatów
– KU AZS Politechniki Gdańskiej 26 delegatów
– KU AZS PWSZ Elbląg 2 delegatów
– KU AZS Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 3 delegatów
– KU AZS Uniwersytetu Gdańskiego 25 delegatów
– KU AZS Wyższej Szkoły Zdrowia 1 delegat
Razem: 65 delegatów
Ustala się terminarz przeprowadzenia akcji sprawozdawczo-wyborczej w środowisku gdańskim:
– w Klubach Uczelnianych do dnia 31.05.2022 r.
– w organizacji środowiskowej do 17.06.2022 r.”
Zgodnie z ordynacją wyborczą jednostki wybierają delegatów na Krajowy Zjazd w liczbie:
– KU AZS AMW Gdynia 1 delegat
– KU AZS Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 1 delegat
– KU AZS Politechniki Gdańskiej 2 delegatów
– KU AZS Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 1 delegat
– KU AZS Uniwersytetu Gdańskiego 1 delegat
Na Konferencji Środowiskowej wybranych zostanie 5 delegatów.

Sekretarz AZS Gdańsk
Jan Sawicki

Uchwała w pliku pdf. – Uchwala akcja sprawozdawczo – wyborcza AZS Gdansk