AZS Gdańsk

Klub Seniora AZS Gdańsk

Informujemy, że decyzją Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku powołany został Klub Seniora AZS Gdańsk. Inauguracyjne spotkanie Klubu odbyło się w dniu 18 stycznia 2022 roku w gronie wybranych byłych  działaczy i sportowców AZS, z którymi organizatorzy mieli kontakt. Poniżej komunikat informacyjny na temat działalności Klubu Seniora AZS przygotowany przez kol. Henryka Wojciechowskiego.

Koleżanki, Koledzy!

Informujemy, że decyzją Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku powołany został Klub Seniora AZS Gdańsk.

Inauguracyjne spotkanie Klubu odbyło się w dniu 18 stycznia 2022 roku w gronie wybranych byłych  działaczy i sportowców AZS, z którymi organizatorzy mieli kontakt.

Celami działania Klubu Seniora AZS będą:

  1. a) umożliwienie członkom Związku utrzymania dalszego kontaktu z AZS i sportem po ukończeniu studiów i wycofaniu się z zawodniczego życia sportowego,
  2. b) związanie z Klubem AZS Seniorów, którym droga jest idea upowszechniania wśród młodzieży akademickiej sportu i którzy pragnęliby w tym celu współdziałać,
  3. c) poszerzenie aktywu organizacyjnego Klubu o doświadczonych działaczy, uczestniczących czynnie w jego pracach i wnoszących swą pomoc w dziedzinie organizacji i należytego przestrzegania linii rozwoju sportu akademickiego,
  4. d) zapewnienie seniorom warunków do uprawiania nadal sportu w granicach właściwych dla ich obecnych możliwości,
  5. e) współpraca z Klubem Olimpijczyka.

Przygotowanie uroczystości 100 – lecia AZS w Gdańsku wykazało konieczność utworzenia ram organizacyjnych dla spotkań środowiska byłych działaczy i sportowców AZS oraz objęcia aktywnością zakresu krzewienia tradycji sportu akademickiego.

Kluby Seniora AZS funkcjonują obecnie w pięciu środowiskach, w różnej formach organizacyjnych. Środowisko gdańskie wybrało dla Klubu Seniora formułę komisji Zarządu Organizacji Środowiskowej jako najmniej absorbującej administracyjnie.W spotkaniu udział wziął Prezes Organizacji Środowiskowej AZS prof. Krzysztof Wilde.Ustalono, że pracami Klubu kierować będzie Henryk Wojciechowski, a współpracą z Klubem Olimpijczyka zajmie się prof. Janusz Czerwiński.

Gdańsk 18 stycznia 2022 roku