AZS Gdańsk

Konkurs na stanowisko Sekretarza AZS Gdańsk

Prezes Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Zarządu.  Zgłoszenia do konkursu, obejmujące CV, list motywacyjny, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane kontaktowe należy przesłać do 30.09.2022 roku na adres mailowy Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku: gdansk@azs.pl Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 1. Zakres obowiązków Sekretarza Zarządu:
 • prowadzenie Biura Zarządu
 • pozyskiwanie, zagospodarowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Zarząd Główny AZS, instytucje rządowe i samorządowe oraz sponsorów prywatnych
 • inspirowanie, współorganizowanie i rozliczanie finansowe przedsięwzięć sportowych klubów uczelnianych AZS
 • gospodarowanie majątkiem Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku
 1. Wymogi formalne:
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy związanej z organizowaniem wydarzeń sportowych (umiejętność prowadzenia i rozliczania projektów)
 • umiejętność sporządzania dokumentacji finansowej
 • niekaralność

 

 1. Cechy oczekiwane:
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych, w tym pakietu
  MS Office
 • umiejętność efektywnego planowania i organizacji pracy, również pod presją czasu
 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole i zarządzania ludźmi
 • rzetelność, skrupulatność, staranność w realizacji zadań własnych
  i zleconych
 • prawo jazdy kategorii B
 • członkostwo AZS

 

 1. Zatrudnienie:
 • pełen etat
 • umowa o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem próbnym od 01.12.2022

 

 1. Zgłoszenia do konkursu, obejmujące CV, list motywacyjny, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane kontaktowe należy przesłać do 30.09.2022 roku na adres mailowy Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku: gdansk@azs.pl

 

 1. Rozmowy z kandydatami przeprowadzi Zespół Konkursowy Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku
  w terminie do 31.10.2022 roku. Zespół Konkursowy zastrzega sobie prawo
  do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Na rozmowę kandydaci przygotowują i przedstawiają do wglądu Zespołowi Konkursowemu Zarządu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych.
 2. Zespół Konkursowy Zarządu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prezes Zarządu

AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku

Krzysztof Wilde

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Jan Sawicki (panstarszy@o2.pl).
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.