AZS Gdańsk

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Mazurkiewicz

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 11 listopada 2022 roku zmarł prof. dr hab. Stanisław Mazurkiewicz były Prezes Klubu Uczelnianego AZS w Akademii Medycznej w Gdańsku, były członek Prezydium Zarządu Środowiskowego AZS w Gdańsku, odznaczony Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego.
Cześć Jego Pamięci!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17.11.2022. Msza Święta Żałobna odbędzie się w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowo o godzinie 13.15  po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym.

o czym zawiadamia pogrążona w żałobie Żona wraz z całą Rodziną

Urodził się 19 maja 1940 roku w Jeziornej w województwie tarnopolskim. Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1963 r. w Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1964 do 2010 roku był zatrudniony w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku, przechodząc kolejne etapy kariery zawodowej. W latach 1997-2010 był kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, a do 2014 r. był konsultantem wojewódzkim w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu województwa pomorskiego. W 1972 r. obronił pracę doktorską. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2000 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Opublikował 102 prace naukowe. Na krajowych i zagranicznych sympozjach, zjazdach i kongresach wygłosił 140 referatów. Był promotorem 20 rozpraw doktorskich oraz opiekunem 2 rozpraw habilitacyjnych. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej oraz od 2003 r. członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Główne zainteresowania naukowe związał z chirurgią stawu kolanowego, zwłaszcza diagnostyką artroskopową, chirurgią artroskopową ze szczególnym uwzględnieniem metod operacyjnego leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. Jednym z głównych zainteresowań były również problemy dotyczące pogranicza biomechaniki i ortopedii. Część publikacji poświecił badaniom chodu. Profesor Mazurkiewicz był niewątpliwie prekursorem artroskopii w Polsce, jako jeden z pierwszych używał cystoskopu do diagnostyki uszkodzeń stawu kolanowego. W życiu codziennym obdarzony niezwykłą energią.
Szkolił ortopedów z Białorusi, Litwy, Kazachstanu, Rosji oraz Chińskiej Republiki Ludowo Demokratycznej. Był jednym z wiodących organizatorów Zjazdów Naukowych PTO i Tr oraz Sympozjów organizowanych przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiadał Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.