AZS Gdańsk

Tomasz Majewski Sekretarzem AZS Gdańsk

W dniu 25.02.2023 Zarząd AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku powołał na stanowisko Sekretarza naszej organizacji – Tomasza Majewskiego. Od dnia dzisiejszego tj. 01.03.2023 Tomasz Majewski zastąpi – pełniącego przez wiele lat funkcję Sekretarza – Jana Sawickiego. Serdecznie dziękujemy ustępującemu Sekretarzowi za dotychczasową pracę, informujemy jednocześnie, że kol. Jan Sawicki będzie nadal pracownikiem biura AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku.