AZS Gdańsk

Prof. dr hab. Janusz Czerwiński otrzymał tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA

W dniu 28 marca 2023 roku, na uroczystej sesji Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prof. dr hab. Janusz Czerwiński otrzymał tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA  tej uczelni.
Gratulujemy Panie Profesorze!