AZS Gdańsk

Posiedzenia komisji dyscyplin 23.10.2023

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku zaprasza  przedstawicieli Klubów Uczelnianych AZS na spotkania Komisji dyscyplin, które odbędą się w naszej siedzibie (Gdańsk Wrzeszcz, ul. Uphagena 25) w terminach:
– 23.10.2023 r. godz. 12:00 – futsal K i M
– 23.10.2023 r. godz. 13:00 – piłka nożna kobiet i mężczyzn
– 23.10.2023 r. godz. 14:00 – siatkówka kobiet
– 23.10.2023 r. godz. 14:30 – siatkówka mężczyzn
– 23.10.2023 r. godz. 15:00 – koszykówka kobiet
– 23.10.2023 r. godz. 15:30 – koszykówka mężczyzn
Podczas spotkania ustalone zostaną również terminy rozegrania eliminacji wojewódzkich do Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku. W przypadku braku możliwości przybycia prosimy o kontakt telefoniczny z kol. Tomaszem Majewskim (690 349 909). W trakcie spotkania planujemy bezpośrednio
skontaktować się z nieobecnymi, a wyrażającymi chęć uczestnictwa w rozgrywkach trenerami,
kierownikami sekcji. Wszystkie informacje dot. udziału lub jego braku możliwości proszę kierować
bezpośrednio na adres mailowy: tomasz.majewski@azs.pl Jednocześnie prosimy o składanie propozycji terminarzowych na rozegranie
pozostałych dyscyplin.