Decyzją Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku powołany został Klub Seniora AZS Gdańsk.

Inauguracyjne spotkanie Klubu odbyło się w dniu 18 stycznia 2022 roku w gronie wybranych byłych działaczy i sportowców AZS, z którymi organizatorzy mieli kontakt.

Celami działania Klubu Seniora AZS będą:
a) umożliwienie członkom Związku utrzymania dalszego kontaktu z AZS i sportem po ukończeniu studiów i wycofaniu się z zawodniczego życia sportowego,
b) związanie z Klubem AZS Seniorów, którym droga jest idea upowszechniania wśród młodzieży akademickiej sportu i którzy pragnęliby w tym celu współdziałać,
c) poszerzenie aktywu organizacyjnego Klubu o doświadczonych działaczy, uczestniczących czynnie w jego pracach i wnoszących swą pomoc w dziedzinie organizacji i należytego przestrzegania linii rozwoju sportu akademickiego,
d) zapewnienie seniorom warunków do uprawiania nadal sportu w granicach właściwych dla ich obecnych możliwości,
e) współpraca z Klubem Olimpijczyka.

Przygotowanie uroczystości 100 – lecia AZS w Gdańsku wykazało konieczność utworzenia ram organizacyjnych dla spotkań środowiska byłych działaczy i sportowców AZS oraz objęcia aktywnością zakresu krzewienia tradycji sportu akademickiego.

Kluby Seniora AZS funkcjonują obecnie w pięciu środowiskach, w różnej formach organizacyjnych. Środowisko gdańskie wybrało dla Klubu Seniora formułę komisji Zarządu Organizacji Środowiskowej jako najmniej absorbującej administracyjnie.

W spotkaniu udział wziął Prezes Organizacji Środowiskowej AZS prof. Krzysztof Wilde. Ustalono, że pracami Klubu kierować będzie Henryk Wojciechowski, a współpracą z Klubem Olimpijczyka zajmie się prof. Janusz Czerwiński.

  • Dokumenty

Wystawa plenerowa i 100-lecie wioślarstwa akademickiego w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy na dwa wydarzenia, które odbędą się w dniu 14.09.2023 (czwartek) Pierwsze o godz 13.3o w Gdańsku, w pobliżu fontanny czterech kwartałów, vis a vis Kaplicy Królewskiej – otwarcie plenerowej wystawy : ” Studia – Pasja – Sport 100

Zmarł Wojtek Grabowski

W dniu 9 czerwca 2023 roku zmarł nagle Wojtek Grabowski Inżynier – elektronik, wieloletni specjalista ds. aparatury medycznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, działacz Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku. Urodził się 15.10.1950 roku, był absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej roku 1975,

Spotkanie Noworoczne pokoleń AZS

W gościnnych salach restauracji Pomarańczowa Plaża w Sopocie spotkali się sportowcy i działacze gdańskiego Akademickiego Związku Sportowego wszystkich pokoleń. Tym razem była to grupa około sześciesięciosbowa, w większości w wieku ponad średnim, chociaż z jednym przypadkiem półrocznej Ani – przyszłej

Spotkanie noworoczne

Korzystając z uprzejmości Państwa Koszewskich, właścicieli Restauracji Pomarańczowa Plaża,  zapraszamy na koleżeńskie spotkanie międzypokoleniowe sportowców i działaczy Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku. Spotkanie jest finansowane ze składek uczestników w wysokości 70,- zł od osoby, płatnych w recepcji. Nie obejmuje napojów