Wyniki

20:45
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs PG

2 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

1 - 2
Boisko CSA Politechnika Gdańska

GUMed vs PG

4 - 2
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs AWFiS

20:00
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs AMW

20:00
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs AMW

23 - 25
Hala SP nr 92

UG vs PG

3 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG - UMG

3 - 1
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG 1 vs PG 2

62 - 52
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

49 - 56
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs AWFiS

3 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

2 - 3
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs GUMed

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

62 - 40
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMed

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs PG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

24 - 28
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

AWFiS vs PG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs PG

6 - 4
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

AWFiS vs PG

7 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

0 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

3 - 1
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

1 - 10
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

5 - 1

PG vs AMW

0 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

5 - 2
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

4 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

77 - 52
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AMW

64 - 46
Hala GOS

UG vs PG

4 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AMW

6 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMED

0 - 4
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UMG vs PG

3 - 2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UG vs PG

2 - 3
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs PG

36 - 76
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs PG

3 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

GUMED vs PG

42 - 48
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

54 - 74
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

0 - 3
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs PG

28 - 51
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs PG

1 - 2
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs PG

62 - 60
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

1 - 3
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs PG

64 - 55
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

17:00
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMED

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

0 - 3
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

0 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

Termin do ustalenia
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

Termin do ustalenia
Hala SP nr 92

UG vs PG

2 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs AMW

35 - 57
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs PG

4 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UMG

4 - 1
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs GUMed

48 - 51
Hala GOS

UG vs PG

0 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

39 - 67
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

1 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMed

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

27 - 25
Hala SP nr 92

UG vs PG

30 - 33
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

AWFiS vs PG

29 - 28
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

AWFiS vs PG

3 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

1 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 5
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs PG

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

13 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

0 - 3

UG vs PG

9 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMed

40 - 60
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

9 - 6
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

30 - 48

GUMED vs PG

3 - 1

UG vs PG

0 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

42 - 39
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

3 - 0

PG vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

0 - 3
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs PG

25 - 40
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

2 - 1
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs AWFiS

20:15
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

3 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UMG

59 - 66
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AMW

2 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

1 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs AMW

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

0 - 3

PG vs UG

7 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMED

0 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

56 - 46
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMed

1 - 3
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

1 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

30 - 39
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

25 - 42
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

0 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

UMG vs PG

32 - 31
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs PG

89 - 50
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs PG

78 - 68
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

UG vs PG

2 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

64 - 56
Hala GOS

UG vs PG

45 - 56
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs PG

0 - 4
VI LO Gdynia

UMG vs PG

40 - 15

UG vs PG

2 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

12 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs GUMed

10 - 2
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AMW

33 - 32
Centrum Sportu GUMed

UG - PG

3 - 6
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

26 - 34
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs PG

1 - 2
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs PG

53 - 77
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

20:15

PG vs AWFiS

2 - 3
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

39 - 23
Hala AWFiS nr XII

AWFiS - PG

3 - 2
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs PG

0 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

3 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

2 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

3 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

4 - 2
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs PG

19:15

GUMed vs UMG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs PG

16:30

PG vs UG

20:00
Hala SP nr 92

UG vs PG

3 - 0

PG vs AWFiS

2 - 1

PG vs AMW

18:00
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

18:30
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs PG

19:30
Hala GOS

UG vs PG

17:15
Hala AWFiS nr XII

AWFiS - PG

19:30
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

25 - 27
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG - AMW

23 - 28
Hala SP nr 92

UG vs PG

7 - 2
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

31 - 21
Hala AWFiS nr XII

AWFiS - PG

3 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

30 - 22
Hala SP nr 92

UG vs PG

2 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG - AMW

3 - 2
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG - AWFiS

0 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

73 - 62
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

20:30
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs AWFiS

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG - AWFiS