Wyniki

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

3 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

0 - 3
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

3 - 2
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

36 - 56
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs UG

2 - 1
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

AWFiS vs UG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

7 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

0 - 10
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

0 - 6
VI LO Gdynia

UMG vs UG

3 - 1
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

1 - 6
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

1 - 10
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

3 - 1
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UG vs AWFiS

3 - 3
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UG vs AMW

3 - 2
Hala IV LO Nowy Port

UG vs AWFiS

60 - 55
VI LO Gdynia

UMG vs UG

64 - 46
Hala GOS

UG vs PG

2 - 2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UG vs UMG

3 - 2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UG vs PG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

2 - 3
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs PG

1 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

GUMED vs UG

54 - 74
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 3
Hala AWFiS nr XII

UG - GUMED

2 - 1
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

0 - 3
Hala IV LO Nowy Port

UG vs AWFiS

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs GUMED

83 - 38
Hala GOS

UG vs AWFiS

54 - 62
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

1 - 3
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs UG

45 - 57
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

52 - 62
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

0 - 3
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

26 - 70
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

Termin do ustalenia
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

Termin do ustalenia
Hala SP nr 92

UG vs PG

1 - 2
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs GUMed

1 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs AMW

2 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs UMG

48 - 51
Hala GOS

UG vs PG

0 - 3

UG vs AWFiS

2 - 0
Boisko AWFiS

AWFiS vs UG

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

0 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

0 - 3
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

3 - 0

UG vs UMG

1 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

65 - 34
Hala GOS

UG vs AWFiS

20:00
Hala SP nr 92

UG vs AWFiS

28 - 19
Hala SP nr 92

UG vs AWFiS

3 - 0

UG vs UMG

27 - 25
Hala SP nr 92

UG vs PG

1 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

0 - 3

UG vs PG

2 - 8
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

3 - 0

UG vs GUMed

40 - 60
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 0

UG vs UMG

3 - 3

UG vs AWFiS

3 - 1

UG vs PG

39 - 55
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs UG

3 - 0

UG vs AWFiS

3 - 0

UG vs UMG

18 - 71
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

3 - 0

UG vs AWFiS

2 - 3
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

2 - 7
VI LO Gdynia

UMG vs UG

23 - 40
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

25 - 40
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

2 - 1
Boisko CSA Politechnika Gdańska

GUMed vs UG

20:15
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

58 - 63
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

0 - 3
Boisko AWFiS

AWFiS vs UG

2 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UG

3 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs UMG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs GUMed

0 - 3

PG vs UG

1 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

UG vs AMW

56 - 46
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

0 - 3
Hala IV LO Nowy Port

AWFiS - UG

3 - 1
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

37 - 84
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

1 - 3
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

0 - 3
Hala IV LO Nowy Port

AWFiS vs UG

76 - 28

UG vs AWFiS

Przełożono
Hala IV LO Nowy Port

UG vs GUMed

3 - 1

UG vs AWFiS

3 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

UG vs PG

2 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

64 - 56
Hala GOS

UG vs PG

24 - 32

UG vs AWFiS

40 - 15

UG vs PG

2 - 7
VI LO Gdynia

UMG vs UG

2 - 4
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

33 - 32
Centrum Sportu GUMed

UG - PG

31 - 23

UG vs AWFiS

57 - 60
VI LO Gdynia

UMG vs UG

5 - 0
Hala GOS

UG vs UMG

2 - 4
Hala GOS

UG vs AWFiS

2 - 3
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs UG

31 - 40
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs UG

17:30
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

17:30
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

2 - 2
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

UG vs GUMed

3 - 1
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

UG vs AMW

2 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

1 - 3
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

2 - 3
Hala IV LO Nowy Port

UG vs AWFiS

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

45 - 55
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

88 - 54
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

3 - 2
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UG

16:30

PG vs UG

20:00
Hala SP nr 92

UG vs PG

18:30
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

1 - 2

AMW vs UG

1 - 2

UG vs AWFiS

18:00
Hala IV LO Nowy Port

UG vs PG

18:30
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UG

19:30
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

19:30
Hala GOS

UG vs PG

0 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs AWFiS

20 - 30
Hala SP nr 92

UG vs AWFiS

23 - 28
Hala SP nr 92

UG vs PG

7 - 2
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

2 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

30 - 22
Hala SP nr 92

UG vs PG

30 - 33
Hala SP nr 92

UG vs AWFiS

9 - 1
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

UG vs AWFiS

2 - 3
Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS

UG vs AMW

3 - 1
Hala GOS

UG vs AWFiS

0 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG

27 - 16
Hala SP nr 92

UG vs AMW

73 - 62
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UG