Wyniki

3 - 0
Boisko AWFiS

AWFiS vs UMG

1 - 1
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG 2 vs UMG

2 - 2
Boisko CSA Politechnika Gdańska

GUMed vs UMG

3 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG - UMG

19:30
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

4 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs UMG

18:00
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

17:45
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

1 - 2
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UMG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs PG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs AWFiS

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs PG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

3 - 1
VI LO Gdynia

UMG vs GUMED

0 - 6
VI LO Gdynia

UMG vs UG

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs PG

68 - 56
VI LO Gdynia

UMG vs AWFiS

5 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

GUMED vs UMG

5 - 2
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 1
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs UMG

60 - 55
VI LO Gdynia

UMG vs UG

0 - 4
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UMG vs PG

2 - 2
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Gdańsk Orunia

UG vs UMG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

4 - 1
VI LO Gdynia

UMG vs AMW

2 - 3
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

62 - 60
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

1 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

46 - 71
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UMG

53 - 80
Centrum Sportu GUMed

GUMED vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

1 - 5
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

UMG vs AWFiS

8 - 0
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UMG

3 - 0
Stadion Narodowy Rugby

AMW vs UMG

2 - 1
Boisko CSA Politechnika Gdańska

GUMed vs UMG

4 - 0
Boisko AWFiS

AWFiS vs UMG

4 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UMG

3 - 1
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

2 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs UMG

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

3 - 1
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

3 - 0

UG vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 0

UG vs UMG

3 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

13 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

9 - 5
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UMG

3 - 0

UG vs UMG

4 - 5

UMG vs AWFiS

3 - 1
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

7 - 6

UMG vs GUMed

3 - 0

UG vs UMG

3 - 0

PG vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

2 - 7
VI LO Gdynia

UMG vs UG

3 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

GUMed vs UMG

14 - 0

AMW vs UMG

3 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

PG vs UMG

3 - 1
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

3 - 0
Boisko CSA Politechnika Gdańska

UG vs UMG

3 - 0
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

3 - 0
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

6 - 1
Boisko AWFiS

AWFiS - UMG

3 - 0
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

3 - 1
Hala IV LO Nowy Port

UG vs UMG

3 - 0
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

0 - 3
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

UMG vs PG

78 - 68
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

59 - 66
VI LO Gdynia

UMG vs AWFiS

0 - 4
VI LO Gdynia

UMG vs PG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs AWFiS

2 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

69 - 91
VI LO Gdynia

UMG vs AMW

2 - 7
VI LO Gdynia

UMG vs UG

19:40
Centrum Sportu GUMed

UMG vs GUmed

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs GUMed

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs AWFiS

57 - 60
VI LO Gdynia

UMG vs UG

5 - 0
Hala GOS

UG vs UMG

4 - 1
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs UG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs GUMed

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs UG

4 - 0
VI LO Gdynia

UMG vs AMW

3 - 2

UMG vs AWFiS

3 - 1
Hala CSA Politechniki Gdańskiej

PG vs UMG

0 - 1
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG vs PG

61 - 62
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

0 - 4
Akademickie Centrum Sportu AMW Gdynia

AMW vs UMG

17:30
Hala AWFiS nr XII

AWFiS vs UMG

0 - 3
VI LO Gdynia

UMG - GUMed

20:30
SP nr 18

UMG vs AWFiS

3 - 1
VI LO Gdynia

UMG vs GUMed

Anulowano
Centrum Sportu GUMed

GUMed vs UMG

Anulowano

GUMed - UMG