Krzysztof_Wilde

Krzysztof Wilde

PREZES ZARZĄDU AZS ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ W GDAŃSKU

SKŁAD ZARZĄDU AZS ORGANIZACJI ŚRODOWISKOWEJ W GDAŃSKU (kadencja 2020 – 2022)

PREZES:

Krzysztof Wilde

WICEPREZESI:

1. Michalski Jacek
2. Urbaś Ireneusz
3. Walczak Piotr

SEKRETARZ:

4. Sawicki Jan

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

5. Aftański Tomasz
6. Grochal Remigiusz
7. Kłonczyński Arnold
8. Rudzki Roman
9. Rybicki Janusz
10. Saganowski Adam
11. Styborski Marcin
12. Szumna Henryka
13. Urbaś Ireneusz
14. Wojciechowski Henryk
15. Woźniak Jarosław

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Grabowski Wojciech
2. Kozarzewska Katarzyna
3. Krzaczkowski Lech
4. Sajewicz Andrzej
5. Kuśmider Karolina
6. Sroczyńska Teresa

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Miszewska Emilia
2. Patok Jan
3. Trawczyńska Monika