Decyzją Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku powołany został Klub Seniora AZS Gdańsk.

Inauguracyjne spotkanie Klubu odbyło się w dniu 18 stycznia 2022 roku w gronie wybranych byłych działaczy i sportowców AZS, z którymi organizatorzy mieli kontakt.

Celami działania Klubu Seniora AZS będą:
a) umożliwienie członkom Związku utrzymania dalszego kontaktu z AZS i sportem po ukończeniu studiów i wycofaniu się z zawodniczego życia sportowego,
b) związanie z Klubem AZS Seniorów, którym droga jest idea upowszechniania wśród młodzieży akademickiej sportu i którzy pragnęliby w tym celu współdziałać,
c) poszerzenie aktywu organizacyjnego Klubu o doświadczonych działaczy, uczestniczących czynnie w jego pracach i wnoszących swą pomoc w dziedzinie organizacji i należytego przestrzegania linii rozwoju sportu akademickiego,
d) zapewnienie seniorom warunków do uprawiania nadal sportu w granicach właściwych dla ich obecnych możliwości,
e) współpraca z Klubem Olimpijczyka.

Przygotowanie uroczystości 100 – lecia AZS w Gdańsku wykazało konieczność utworzenia ram organizacyjnych dla spotkań środowiska byłych działaczy i sportowców AZS oraz objęcia aktywnością zakresu krzewienia tradycji sportu akademickiego.

Kluby Seniora AZS funkcjonują obecnie w pięciu środowiskach, w różnej formach organizacyjnych. Środowisko gdańskie wybrało dla Klubu Seniora formułę komisji Zarządu Organizacji Środowiskowej jako najmniej absorbującej administracyjnie.

W spotkaniu udział wziął Prezes Organizacji Środowiskowej AZS prof. Krzysztof Wilde. Ustalono, że pracami Klubu kierować będzie Henryk Wojciechowski, a współpracą z Klubem Olimpijczyka zajmie się prof. Janusz Czerwiński.

  • Dokumenty

Spotkanie pokoleń AZS Gdańsk – 25.01.2024

Klub Seniora AZS Gdańsk organizuje w dniu 25 stycznia 2024 roku o godzinie 17.00 kolejne „Spotkanie Pokoleń AZS”. Impreza odbędzie się  w Restauracji POMARAŃCZOWA  w Sopocie przy ul. E. Plater 19. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc bardzo prosimy o

Zaduszki wioślarskie

Stało się już tradycją, że w końcu października, w porze wieczornej, na przystani wioślarskiej AZS przy Moście Siennickim, zbierają się byli i obecni akademiccy wioślarze. Zapalają znicze pamięci o tych, którzy odeszli, korzystają z możliwości spotkania się i wymiany wspomnień.

Zmarł kol. Aleksander Ronikier

Z żalem informujemy, że w wieku 81 lat zmarł nasz kolega, wieloletni Prezes i Członek Honorowy AZS prof. dr hab. Aleksander Jan Ronikier. Urodził się 13 lutego 1942 roku w Nowym Targu. W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Rehabilitacji

Zmarł Mieczysław Cyprian Szulc – Cieplicki

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 2 października 2023 roku zmarł w wieku 77 lat, po długiej chorobie zmarł Mieczysław Cyprian Szulc – Cieplicki Działał w Akademickim Związku Sportowym Gdańskiej Akademii Medycznej, w roku 1970 był wyróżniony Srebrną Odznaką AZS,

Stulecie wioślarstwa akademickiego w Gdańsku

Przed dwoma laty obchodziliśmy setną rocznicę funkcjonowania w Gdańsku Akademickiego Związku Sportowego. W latach między wojnami światowymi organizacja nasza zrzeszała licznych polskich studentów ówczesnej Technische Hochschule (Politechniki), była częścią zarejestrowanego w Krakowie AZS i brała udział w rozgrywkach studenckich na