AZS Gdańsk

Pożegnanie dra hab. Jacka Taraszkiewicza

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG
Dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej w Uniwersytecie Gdańskim,
Prorektora ds. Studenckich dwóch kadencji w latach 2002 – 2008. Prof. Jacek Taraszkiewicz wspierał rozwój Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Gdańskiego przyczyniając się m.in. do powstania zespołów II ligi koszykówki kobiet (obecnie I liga) i koszykówki mężczyzn (zespół uczestniczył w rozgrywkach LAK). Był zawsze otwarty na pomysły klubu AZS.

Prof. Jacek Taraszkiewicz był wieloletnim pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania
w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG, przez wiele lat pełnił funkcję Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG.
Był także Przewodniczącym Rady Programowej Gazety Uniwersyteckiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 czerwca 2022 na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku przy ul. Opackiej 8.

13.30 – wystawienie urny z prochami ś.p. Jacka Taraszkiewicza w kaplicy na cmentarzu;
14.00 – wyprowadzenie urny z kaplicy

Rodzina prosi, aby nie kupować kwiatów/wieńców, a zamiast tego wesprzeć Fundację Hospicyjną im. Ks. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC w Gdańsku. Wolontariusz Hospicjum będzie obecny podczas ceremonii pogrzebowej. Nr konta Fundacji: 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001