AZS Gdańsk

Prozdrowotne wakacyjne półkolonie 2023

Wystartował Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii, którego krajowym operatorem jest Akademicki Związek Sportowy. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel 50 mln zł.

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii to projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki. To kompleksowe, zunifikowane w skali ogólnopolskiej zadanie realizowanego dla dzieci i młodzieży mające na celu wsparcie i aktywizację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii na terenie całego kraju.Jako główne cele programu określono aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży przez m.in. promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, nabywanie właściwych nawyków dietetycznych i prozdrowotnych oraz wsparcie psychologiczne. Podczas półkolonii nad dziećmi będą czuwać specjaliści tj. fizjoterapeuci, dietetycy i psychologowie.Najważniejsze założenia programu:

– dofinansowanie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia
– grupa półkolonijna może liczyć maksymalnie 15 osób do 18 roku życia
– półkolonie muszą trwać 5 dni
– maksymalne dofinansowanie dla jednej grupy wynosi 4200 zł
– w ramach półkolonii powinny się odbywać zajęcia sportowe (3 godz. dziennie), warsztaty dietetyczne i psychologiczne, konsultacje fizjoterapeuty i dodatkowe atrakcje
– nabór wniosków trwa w dniach 5-12 czerwca (ewentualna druga tury ruszy 30 czerwca) Uwaga! termin naboru został wydłużony do 16 czerwca, godz. 12!
– wnioski będą oceniane zgodnie z podanymi kryteriami, a ogłoszenie wyników odbędzie się 23 czerwca

Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie polkolonie.azs.pl. Wnioski o dofinansowanie należy składać poprzez generator wniosków. Zapraszamy także na facebookowy profil projektu.