AZS Gdańsk

Wyjazd reprezentacji AZS Gdańsk do Lublina

Prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi wszystkich reprezentujących AZS Gdańsk na Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku do Lublina. Poniżej szczegóły na temat godziny i miejsca wyjazdu oraz potrzebnych dokumentów na wyjazd.

 

  1. Wyjazd autokarów z ekipą reprezentującą uczelnie ze środowiska AZS Gdańsk z parkingu Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej  w dniu 01.12.2023 r. (piątek) wyjazd o godz. 8.30. Wyjazd z parkingu CSA PG (od strony ul. Towarowej) godz. 8.30 zbiórka.
  1. Powrót z Lublina w dniu 03.12.2023 r. po zakończeniu zawodów.

Uwaga!

Startujący zawodnicy muszą posiadać ważne legitymacje studenckie, legitymacje AZS (są w systemie elektronicznym nie ma potrzeby fizycznej legitymacji)

Więcej o imprezie na stronie: https://igrzyska.azs.pl/