AZS Gdańsk

Akcja sprawozdawczo-wyborcza AZS 2024

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Główny AZS uchwały o zwołaniu XXX Zjazdu AZS, Zarząd AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego W załączeniu przekazujemy dokumenty dotyczące akcji i liczby mandatów na zebranie AZS Gdańsk i XXX Zjazd AZS w Warszawie . Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy  walnych zebrań dla Klubów Uczelnianych AZS w naszym środowisku – tj. najpóźniej do dnia 12.04.2024. 

Termin Walnego Zebrania AZS Organizacja Środowiskowa w Gdańsku – 25.04.2024 r.