AZS Gdańsk

 

  1. Termin: 2-4.07.2023 (gry w dniach 3-4.07.2023)
  2. Miejsce: ENERGA STADION LETNI w Gdańsku, Jantarowa 21, 80-341 Gdańsk
  3. Organizatorzy i współorganizatorzy: Akademicki Związek Sportowy, Klub Uczelniany AZS Uniwersytet Gdański, AZS Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Pomorski Związek Piłki Nożnej
  4. Zgłoszenia: Należy przesyłać na maila azs@ug.gda.pl w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25.06.2023
  5. Zakwaterowanie i wyżywienie: we własnym zakresie
  6. Wpisowe: 500 zł od drużyny
  7. Płatności: Prosimy dokonywać przelewem na konto: AZS Organizacja Środowiskowa                                  w Gdańsku ul. Jana Uphagena 25, Gdańsk NIP: 957-07-27-755  Bank Millennium nr 84 1160 2202 0000 0000 6189 4604 z dopiskiem „Puchar AZS Beach Soccer 2023”
  8. Zasady uczestnictwa: Prawo startu mają członkowie AZS z ważnymi legitymacjami AZS, drużyny mogą reprezentować uczelnię lub środowisko
  9. System gier: zostanie określony przez organizatorów po otrzymaniu zgłoszeń
  10. Nagrody: Organizatorzy zapewniają nagrody dla trzech najlepszych drużyn oraz nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika turnieju, najlepszego strzelca i bramkarza